ไบโอ-โกลด์ BIO-GOLD

สูตรใหม่เข้มข้น ชีวภัณฑ์ปลอดสารพิษ จุลินทรีย์ 100 สายพันธ์ที่มีประโยชน์ของคนไทย ...

บิ๊ก-ไซต์ BIG-SIZE

ประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรองและจุลธาตุ ...

โพลีซอฟ 2

โพลีซอฟ 2 สูตรเข้มข้นพิเศษ สูตรเพิ่มการเจริญเติบโต ...

ซุปเปอร์ฮีโร่ปาล์ม สูตร 1 และสูตร 2

ซุปเปอร์ฮีโร่ปาล์ม สูตร 1 และสูตร 2 อาหารเสริมสำหรับปาล์มน้ำมัน ...

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

บริษัทเรืองกิตต์การเกษตร จำกัด


วิสัยทัศน์

ต้องการให้เกษตรกรไทย ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยเปลี่ยนค่านิยมจากการใช้ปุ๋ยเคมี มาเป็นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทน เพื่อเกษตรอินทรีย์สู่วิถีครัวโลก

ข่าวสาร/เหตุการณ์สำคัญ

2016-06-18

ซุปเปอร์พารา มีไว้บริการชาวสวนยางที่สหกรณ์โคกพญา จังหวัดพัทลุง

นายนาท ทองขุนดำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านควนพระ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง พบซุปเปอร์พาราดดยการแนะนำของ ปราโมทย์รักกิ้มหอย เพื่อนสนิท หลักจากใช้ได้น้ำยางเพิ่มขึ้นประมาณ 50 กก.ต่อวัน และต้นยางยังคงสมบูรณ์เช่นเดิม ทำให้ชาวสวนยางบริเวณใกล้เคียงมาขอคำแนะนำและใช้ด้วยอย่างแพร่หลาย ด้วยความชัดเจนของซุปเปอร์พารา นายนาทจึงทำเป็นธุรกิจอย่างจริงจัง ในพื้นที่ อ.ตะโหมด และ อ.บางแก้ว จังหวัดพัทลุง สนในสอบถาม 087-8370710