ซุปเปอร์พารา

เป็นปุ๋ยน้ำ ประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก N P K CA Mg s Fe m b cu Zn co mo และ NI ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม กรดอะมิโนและฮอร์โมน

ซุปเปอร์ปาล์ม 1

เสริมการเติบโตที่เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด ทุกระยะ เมื่อใช้แล้วพืชจะแข็งแรง ทนทานต่อโรค

ซุปเปอร์ปาล์ม 2

เสริมการเจริญเติบโตที่เหมาะสำหรับพืช โดยเฉพาะเป็นสารอาหารที่เสริมส่วนที่จำเป็น และมักจะขาดแคลน เมื่อใช้แล้วให้ผลดกมีความสมบูรณ์

บิกซ์ - ไซต์

เหมาะสำหรับปาล์มและพืชลงหัว ข้าวโพด ประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก ธาตุ

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

บริษัทเรืองกิตต์การเกษตร จำกัด


วิสัยทัศน์

ต้องการให้เกษตรกรไทย ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยเปลี่ยนค่านิยมจากการใช้ปุ๋ยเคมี มาเป็นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทน เพื่อเกษตรอินทรีย์สู่วิถีครัวโลก

ข่าวสาร/เหตุการณ์สำคัญ

22/05/2016

ข่าวดีสำหรับเกษตรยุคยางถูก ปุ๋ยแพง

ใช้ซุปเปอร์พารา แทนปุ๋ยเคมี เป็นปุ๋ยน้ำ ประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม กรดอะมิโนและฮอร์โมน ซุปเปอร์พาราไม่ใช่ยาเร่งน้ำยาง และไม่ใช่ยารักษาหน้ายางตายนึ่ง

22/05/2016

ซุปเปอร์พารา มีไว้บริการชาวสวนยางที่สหกรณ์โคกพญา จังหวัดพัทลุง

นายนาท ทองขุนดำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านควนพระ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง พบซุปเปอร์พาราดดยการแนะนำของ ปราโมทย์รักกิ้มหอย เพื่อนสนิท หลักจากใช้ได้น้ำยางเพิ่มขึ้นประมาณ 50 กก.ต่อวัน และต้นยางยังคงสมบูรณ์เช่นเดิม ทำให้ชาวสวนยางบริเวณใกล้เคียงมาขอคำแนะนำและใช้ด้วยอย่างแพร่หลาย ด้วยความชัดเจนของซุปเปอร์พารา นายนาทจึงทำเป็นธุรกิจอย่างจริงจัง ในพื้นที่ อ.ตะโหมด และ อ.บางแก้ว จังหวัดพัทลุง สนในสอบถาม 087-8370710