โคโต ซิลิกอน chito-Silicon

เข้มข้นพิเศษ สุดยอดผลิภัณฑ์ ปลอดสารพิษ ...

ซุปเปอร์บิ๊ก-เฮด

ซุปเปอร์บิ๊ก-เฮด สารเร่งหัวสูตรเข้มชนเต็ม 100% เร่งแป้งและน้ำหนัก เพิ่มขนาดหัวสำหรับพืชตระกูลหัว เช่ ...

โพลีซอฟ 2

โพลีซอฟ 2 เข้มข้นพิเศษ สูตรเพิ่มการเจริญเติญโต ...

ซุปเปอร์พาราไวท์

ซุปเปอร์พาราไวท์ สูตรใหม่เข้มชน อาหารเสริมสำหรับทางหน้ายางพารา ชีวภัณฑ์ปลอดสารพิษมีประโยชน์ของคนไทย ...

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

บริษัทเรืองกิตต์การเกษตร จำกัด


วิสัยทัศน์

ต้องการให้เกษตรกรไทย ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยเปลี่ยนค่านิยมจากการใช้ปุ๋ยเคมี มาเป็นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทน เพื่อเกษตรอินทรีย์สู่วิถีครัวโลก

ข่าวสาร/เหตุการณ์สำคัญ

2016-06-18

ซุปเปอร์พารา มีไว้บริการชาวสวนยางที่สหกรณ์โคกพญา จังหวัดพัทลุง

นายนาท ทองขุนดำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านควนพระ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง พบซุปเปอร์พาราดดยการแนะนำของ ปราโมทย์รักกิ้มหอย เพื่อนสนิท หลักจากใช้ได้น้ำยางเพิ่มขึ้นประมาณ 50 กก.ต่อวัน และต้นยางยังคงสมบูรณ์เช่นเดิม ทำให้ชาวสวนยางบริเวณใกล้เคียงมาขอคำแนะนำและใช้ด้วยอย่างแพร่หลาย ด้วยความชัดเจนของซุปเปอร์พารา นายนาทจึงทำเป็นธุรกิจอย่างจริงจัง ในพื้นที่ อ.ตะโหมด และ อ.บางแก้ว จังหวัดพัทลุง สนในสอบถาม 087-8370710

2016-07-30

ลูกค้าภาคใต้กับผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์พารา

พบลูกค้าภาคใต้พร้อมทั้งสาธิตการใช้งานกับผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์พารา